To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Spotkanie wielosektorowe Erasmus+ Kielce

dostępnych: 119

już niedostępne -

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria serdecznie zaprasza na Wielosektorowe spotkanie informacyjne nt. Programu ERASMUS+ sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież w województwie świętokrzyskim. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. (tj. środa) w godz. 10:00 - 15.00 w Kielcach

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc, najpóźniej do dnia 14.02.2017 r. godz. 20.00.
Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Tereszkiewicz - Konsultant regionalna Programu Erasmus+ VET, tel. 881-377 -243;

e-mail: erasmus.tereszkiewicz@gmail.com (zachęcam do kontaktu mailowego).

WAŻNE: Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w programie na rok 2017r. w różnych akcjach i sektorach oraz zaprezentowane zostaną opinie ekspertów oceniających wnioski Erasmus+.

Czas i miejsce
15 luty 2017, 10:00-15:00 (Środa)

Starostwo Powiatowe ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce


Grupa docelowa:

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, pracodawców, przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów szkolnych, pracowników instytucji kultury, animatorów kultury i edukatorów.

Celem spotkania jest: poszerzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania realizacji projektów w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież wśród uprawnionych podmiotów w województwie małopolskim,prezentacja oferty programu e-Twinning, Europass, Youthpass, Eurodesk,promowanie jakościowego podejścia w planowaniu projektóworaz prezentacja przykładów dobrych praktyk. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania. Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.


PROGRAM:
10.00 - 10.30 Rejestracja uczestników


10.30 - 10.45 Ogólne informacje na temat programu Erasmus+ (struktura, cele, priorytety, rejestracja szkoły w bazie URF )

10.45 - 12.30 Prezentacja Akcji 1 dla sektorów (zmiany w 2017r.)

Edukacja Szkolna - Maria Bednarska (30 min.)
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Grzegorz Tereszkiewicz (15 min.)

Młodzież - Teresa Hapka (60 min.)


12.30 - 12.45 Przerwa


12.45 - 13.30 Prezentacja Akcji 2 dla sektorów (zmiany w 2017r.)

Edukacja Szkolna - Maria Bednarska (15 min.)
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - Grzegorz Tereszkiewicz (15 min.)

Młodzież - Teresa Hapka (15 min.)


13.30 - 13.40 Przerwa

13.40 - 14.00 Prezentacja Akcji 3 dla sektora Młodzież (zmiany w 2017r.) Teresa Hapka (20 min.)


14.00 - 15.00 Omówienie wniosków o dofinansowanie w kontekście kryteriów oceny merytorycznej

15.00 Zakończenie spotkania


Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w programie na rok 2017r. w różnych akcjach i sektorach oraz zaprezentowane zostaną opinie ekspertów oceniających wnioski Erasmus+. UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY.

Instytucja organizująca i dane kontaktowe (mail, telefon) Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria, Konsultant: Grzegorz Tereszkiewicz

e-mail: erasmus.tereszkiewicz@gmail.com
Tel. 881-377-243 

Zobacz również:

konferencje konferencje w Kielcach wydarzenia Kielce